Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 6.12.2019
Požadovaný název souboru: 9C6xxxxx.IGC

IGC soubor: