Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 16.10.2019
Požadovaný název souboru: 9AGxxxxx.IGC

IGC soubor: