Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 5.6.2023
Požadovaný název souboru: 365xxxxx.IGC

IGC soubor: