Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 19.5.2024
Požadovaný název souboru: 45Jxxxxx.IGC

IGC soubor: