Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 16.9.2021
Požadovaný název souboru: 19Gxxxxx.IGC

IGC soubor: