Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 7.12.2023
Požadovaný název souboru: 3C7xxxxx.IGC

IGC soubor: