Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 19.8.2019
Požadovaný název souboru: 98Jxxxxx.IGC

IGC soubor: