Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 8.4.2020
Požadovaný název souboru: 48xxxxx.IGC

IGC soubor: