Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 22.5.2022
Požadovaný název souboru: 25Mxxxxx.IGC

IGC soubor: